jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv, vd en infinitief herkennen 1

Score

0%


Deze oefeningen van de werkwoordspelling gaan over het herkennen van de verschillende vormen van het werkwoord. Het is namelijk erg lastig een werkwoord juist te spellen, als je de verschillende werkwoordsvormen niet kunt herkennen. Als je makkelijkere oefeningen wilt doen kan dat hier. 

Je kunt bij deze oefeningen kiezen tussen de persoonsvormvoltooid deelwoord of het infinitief.

1:
2:
  • Thomas,
  • wat
  • wil
  • jij
  • later
  • worden
  • ?
3:
4:
5:
volgende oefening:
pv, vd en infinitief herkennen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.