jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: persoonsvorm vt enkelvoud 6

In deze opdracht ga je aan de slag met de persoonsvorm in de verleden tijd en in het enkelvoud. Lees eerst de uitleg over de werkwoordspelling in de verleden tijd

Vul de juiste vorm van het werkwoord in de verleden tijd in. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam