jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv verleden tijd door elkaar 2

Score

0%


In deze werkwoordspellingoefening ga je de persoonsvormen in de verleden tijd zetten. De persoonsvorm kan in het enkelvoud of in het meervoud staan! Lees eventueel nogmaals de uitleg van de persoonsvorm in de verleden tijd.
Liever moeilijkere oefeningen? Oefen dan met het splitsbaar werkwoord.

1: Judith (maken) alle opdrachten in de les.

2: Jeroen en Raoul (kennen) alle woordjes.

3: Alicia en Manon (computeren) tijdens het laatste deel van de les.

4: Anne-Sophie en Nikki (willen) graag opdrachten op de computer maken.

5: Peter (snappen) de werkwoordspelling een maand geleden al.

6: Hij (vervelen) zich een beetje tijdens de les.

7: Er (gebeuren) gisteren erg veel in de les.

8: Glenn en Serkan (leveren) een boekje in.

9: De juf (glimlachen) vanmorgen naar de lieve leerlingen.

10: De hele klas (halen) een heel goed cijfer voor de test.

Uitleg over: pv verleden tijd
vorige oefening:
pv verleden tijd door elkaar 1
volgende oefening:
pv verleden tijd door elkaar 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.