jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv verleden tijd door elkaar 2

In deze werkwoordspellingoefening ga je de persoonsvormen in de verleden tijd zetten. De persoonsvorm kan in het enkelvoud of in het meervoud staan. Lees eventueel nogmaals de uitleg van de persoonsvorm in de verleden tijd.

Liever moeilijkere oefeningen? Oefen dan met het splitsbaar werkwoord

Vul de werkwoordsvormen in de verleden tijd in.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam