jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv verleden tijd door elkaar 1

Score

0%


In deze werkwoordspellingoefening ga je de persoonsvormen in de verleden tijd zetten. De persoonsvorm kan in het enkelvoud of in het meervoud staan! Lees eventueel nogmaals de uitleg van de persoonsvorm in de verleden tijd.
Liever moeilijkere oefeningen? Oefen dan met het splitsbaar werkwoord

1: Vorige week (zijn) ik in de stad.

2: Ik (besteden) geen aandacht aan de vele geïrriteerde mensen.

3: Alle leerlingen (zwaaien) naar die jongens.

4: Iedereen (besteden) aandacht aan ze.

5: Gelukkig (rennen) wij heel hard toen wij bijna te laat waren.

6: Sander (rennen) vorige week ook erg hard.

7: De moeder (verwennen) de kinderen te veel.

8: De kinderen (maken) heel lieve knutselwerken voor hun moeder.

9: De politie (vermoeden) dat er sprake was van misdrijf.

10: Niemand (willen) nog met hem mee naar het spookhuis.

Uitleg over: pv verleden tijd
volgende oefening:
pv verleden tijd door elkaar 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.