jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: werkwoordspelling en bijvoeglijk naamwoord 2

Score

0%


1: De foto (zijn) (vergroten) door de fotograaf.

2: De (vergroten) foto (hebben) ik in een doos onder mijn bed (leggen).

3: Vorige week (vergroten) de stagiaire van de fotograaf de foto ook al.

4: Die (vergroten) foto (vinden) Fiene minder mooi dan deze foto.

5: (Willen) er nog iemand foto’s (laten) (vergroten)?

vorige oefening:
werkwoordspelling en bijvoeglijk naamwoord 1

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.