jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: onvoltooid deelwoord herkennen 1

Je gaat oefenen met het herkennen van het onvoltooid deelwoord. Lees eerst de uitleg over het onvoltooid deelwoord. In deze oefening staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. 

Klik per regel het woord aan dat een onvoltooid deelwoord zou kunnen zijn.

1: schrijf, schrijvend, geschreven, schrijft

2: lezen, lees, lezend, gelezen

3: gerekend, rekenen, rekent, rekenend

4: telde, telden, tellend, geteld

5: geveegd, vegend, veegt, veegden

6: voerend, gevoerd, voerde, voeren

7: gestuurd, sturend, stuurde, stuurt

8: spelen, speelde, gespeeld, spelend

9: veranderen, verandert, veranderend, veranderd

10: bellend, belde, gebeld, belden


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam