jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

onvoltooid deelwoord
ofwel tegenwoordig deelwoord

Het onvoltooid deelwoord wordt ook wel het tegenwoordig deelwoord genoemd (participium praesentis). Het onvoltooid deelwoord ziet er zo uit:


het hele werkwoord +d of


het hele werkwoord +de (minder bekend).


Je gebruikt het onvoltooid deelwoord om aan te geven dat je iets aan het doen bent, terwijl je ook iets anders aan het doen bent.


Voorbeelden:

  • Huilend rende ze de klas uit.
  • Lachend rende ze de klas uit.
  • Niezend rende ze de klas uit.


In bovenstaande zinnen is de persoonsvorm steeds 'rende'. In al die zinnen gebeurt er nog iets tijdens dat rennen, namelijk huilen, lachen of niezen. De onvoltooid deelwoorden zijn dan ook: huilend, lachend en niezend.


Een voorbeeld van een onvoltooid deelwoord waarbij -de achter het hele werkwoord is geplakt, staat hieronder. Meestal wordt de uitgang -de gebruikt bij vaste uitdrukkingen.


Voorbeeld:

  • Al doende leert men. (In deze zin leer je dus terwijl je iets doet.)


Hier kun je onvoltooid deelwoorden oefenen.
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.