jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: werkwoordspelling extra moeilijk 1

Score

0%


Deze zinnen zijn speciaal gemaakt voor als je de werkwoordspelling goed begrijpt. Je herkent alle werkwoordsvormen en kent alle regels van de werkwoordspelling. Het is helemaal niet erg als deze zinnen te moeilijk zijn, dan moet je gewoon nog even oefenen.

Bij de persoonsvorm ga je uit van de tegenwoordige tijd, tenzij het anders wordt vermeld.


Vul alle vormen van het werkwoord in.

1: De (veroordelen) crimineel (zeggen) dat hij niemand (hebben) (pijnigen).

2: (Uitrusten) u goed oma, want (uitrusten) mensen zijn fittere mensen dan mensen die niet (zijn) (uitrusten).

3: Vandaag (landen, verleden tijd) het vliegtuig op Schiphol, daar (zijn) het (landen) vliegtuig eerder ook al (landen).

volgende oefening:
werkwoordspelling extra moeilijk 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.