jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: werkwoordspelling extra moeilijk 1

Deze zinnen zijn speciaal gemaakt voor als je de werkwoordspelling goed begrijpt, dit zijn namelijk extra moeilijke oefeningen. Het is helemaal niet erg als deze zinnen te moeilijk zijn, dan moet je de werkwoordspelling gewoon nog even oefenen.

Bij de persoonsvorm ga je uit van de tegenwoordige tijd, tenzij het anders wordt vermeld.

Vul de juiste vorm van het werkwoord en het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord in.

1: De (veroordelen) crimineel (zeggen) dat hij niemand (hebben) (pijnigen) .

2: (Uitrusten) u goed oma, want (uitrusten) mensen zijn fittere mensen dan mensen die niet (zijn) (uitrusten) .

3: Vandaag (landen, verleden tijd) het vliegtuig op Schiphol, daar (zijn) het (landen) vliegtuig eerder ook al (landen) .

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam