jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: persoonsvorm vt enkelvoud 1

In deze opdracht ga je aan de slag met de persoonsvorm in de verleden tijd en in het enkelvoud. Lees eerst de uitleg over de werkwoordspelling in de verleden tijd

Vul de juiste vorm van het werkwoord in de verleden tijd in. 

1: De kleine jongen (zwemmen) gisteren al zonder bandjes.

2: Vorige maand (lopen) ik de Vierdaagse van Nijmegen.

3: Ik (beginnen) met hardlopen toen ik 15 jaar oud was.

4: Mark (komen) Piet tegen in Eindhoven.

5: (Staan) jij gisteren in het Eindhovens Dagblad?

6: (Zeggen) jij niet dat je van pindakaas hield?

7: Ik (blijken) de loterij gewonnen te hebben.

8: Simone (vallen) op door haar tien voor grammatica.

9: Gisteren (vinden) Jeroen een hele mooie steen.

10: Een paard (verdrinken) bijna toen het land onder was gelopen.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam