jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv vt splitsbaar werkwoord 1

In deze oefening leer je scheidbare werkwoorden ofwel splitsbare werkwoorden te gebruiken. Deze werkwoorden moeten in de verleden tijd komen te staan, je kunt ook eerst oefenen met scheidbare werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Zet de werkwoorden in de verleden tijd. 

1: Jessy (opbellen) haar vriendin .

2: Tim (opeten) zijn boterham .

3: De juf (naroepen) de leerling nog .

4: Sarah (opgeven) het niet .

5: Piet (ophangen) het schilderij .

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam