jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Voltooid deelwoord

Uitleg

Een voltooid deelwoord is een onderdeel van de werkwoordspelling, het is een vervoeging van het werkwoord. De Latijnse naam voor voltooid deelwoord is participium perfecti en een veelgebruikte afkorting is vd. Een voltooid deelwoord begint meestal met ge-, maar ook vaak met be-, ver- of ont-.


 • rennen - gerend
 • luisteren - geluisterd
 • reizen - gereisd
 • fietsen - gefietst
 • pakken - gepakt
 • gebruiken - gebruikt
 • praten - gepraat
 • beloven - beloofd
 • vervelen - verveeld 
 • ontmoeten - ontmoet


Een voltooid deelwoord eindigt op:

 • -d (regelmatig)
 • -t (regelmatig)
 • -en (onregelmatig)


Regelmatige werkwoorden (zwakke werkwoorden)

Een regelmatig werkwoord wordt ook een zwak werkwoord of een klankvast werkwoord genoemd. Een regelmatig werkwoord eindigt op een -d of een -t. Als je niet weet of het voltooid deelwoord op een -t of een -d eindigt, dan kun je het langer maken (in de verleden tijd). Meestal weet je dan of het voltooid deelwoord op een -d of een -t eindigt.


 • Ik heb gerend. (want rende)
 • Ik heb gefietst. (want fietste)
 • Ik heb gepakt. (want pakte)


't kofschip (x)

Meestal weet je of de verleden tijd van een regelmatig werkwoord met -de(n) of -te(n) wordt geschreven en dan weet je dus ook of het voltooid deelwoord op -d of -t eindigt. Uiteraard kun je ook 't kofschip (x) gebruiken om te weten hoe je het voltooid deelwoord schrijft. Andere woorden voor 't kofschip zijn: sexy fokschaap of fokschaapshit. 


De regel van 't kofschip (x)

 • Als de laatste letter van de stam wel in 't kofschip staat: het voltooid deelwoord eindigt op -t. 
 • Als de laatste letter van de stam niet in 't kofschip staat: het voltooid deelwoord eindigt op -d.


werkwoord: fietsen 

 • stam: fiets 
  • de laatste letter is een 's' 
  • de 's' staat wel in 't kofschip, dus een 't' 
 • dus: gefietst

werkwoord: rennen

 • stam: ren
  • de laatste letter is een 'n'
  • de 'n' staat niet in 't kofschip, dus een 'd'
 • dus: gerend

Hier kun je regelmatige voltooid deelwoorden oefenen.Onregelmatige werkwoorden (sterke werkwoorden)

Veel werkwoorden zijn onregelmatig, een ander woord voor een onregelmatig werkwoord is een sterk werkwoord of een klankveranderend werkwoord. Een onregelmatig voltooid deelwoord is makkelijker om te schrijven, maar misschien moeilijker om te onthouden.


 • lopen - gelopen
 • slapen - geslapen
 • bedriegen - bedrogen
 • zijn - geweest
 • worden - geworden
 • doen - gedaan


Oefen het voltooid deelwoord van een onregelmatig werkwoord.


Je kunt natuurlijk ook oefenen met zowel regelmatige als onregelmatige voltooid deelwoorden.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.