jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

De stam

De stam van een werkwoord is: het hele werkwoord -en


Voorbeeld:

 • werkwoord: bereiken
 • stam: bereik
 • werkwoord: verhuizen
 • stam: verhuiz
 • werkwoord: lopen
 • stam: lop
 • werkwoord: beloven
 • stam: belov

Deze stam heb je nodig als je 't kofschip gaat gebruiken.


Meestal spreek je van de aangepaste stam, de aangepaste stam is precies hetzelfde als de ik-vorm.


Voorbeeld:

 • werkwoord: bereiken
 • stam: bereik
 • werkwoord: verhuizen
 • stam: verhuis
 • werkwoord: lopen
 • stam: loop

Als ik spreek van de 'stam' dan bedoel ik dus de 'aangepaste stam'.Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.