jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv vt enkelvoud 2

Score

0%


1: Ik (zijn) gisteren op school.

2: Hans (lunchen) vorige week in een leuk restaurant.

3: Afgelopen week (melden) ik me bij de kazerne.

4: In de kerk (geloven) mijn zusje altijd wel in God.

5: Ibrahim (praten) in de klas met zijn buurman.

6: Hij (beven) toen hij in de klas moest voorlezen.

7: De docent (zeggen) dat de leerlingen nog wel wat zouden beleven.

8: Ze (bakken) er niets van, Saskia had namelijk niet geleerd voor de test.

9: Ik (blancheren) de aardappels gisteren even voordat ik ze in de oven deed.

10: Bart (liggen) een paar weken in het ziekenhuis toen hij zes was.

Uitleg over: pv verleden tijd
vorige oefening:
pv vt enkelvoud 1
volgende oefening:
pv vt enkelvoud 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.