jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv vt door elkaar 1

Score

0%


1: Vorige week (zijn) ik in de stad.

2: Ik (besteden) geen aandacht aan de vele geïrriteerde mensen.

3: Alle leerlingen (zwaaien) naar die jongens.

4: Iedereen (besteden) aandacht aan ze.

5: Gelukkig (rennen) wij heel hard toen wij bijna te laat waren.

6: Sander (rennen) vorige week ook erg hard.

7: De moeder (verwennen) de kinderen te veel.

8: De kinderen (maken) heel lieve knutselwerken voor hun moeder.

9: De politie (vermoeden) dat er sprake was van misdrijf.

10: Niemand (willen) nog met hem mee naar het spookhuis.

Uitleg over: pv verleden tijd
volgende oefening:
pv vt door elkaar 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.