jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

werkwoordspelling: pv of vd slepen 2

Score

0%


Sleep de juiste vorm van het werkwoord naar de goede plek. Let op: de werkwoordsvormen klinken hetzelfde, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Lees eventueel de uitleg van de werkwoordspelling nog een keer en van het voltooid deelwoord.

1: Wat   (vertellen) hij tegen zijn kinderen?

2: Heeft hij thuis ├╝berhaupt al iets   (vertellen) over de situatie?

3: Weet je wel wat er precies is   (gebeuren)?

4:   (gebeuren) dat vaker?

5: Als je iets   (beloven), moet je dat ook doen.

6: Of had je het niet   (beloven)?

7: Hij heeft zijn straf   (aanvaarden).

8: Hij   (aanvaarden) zijn straf.

9: Jij   (verzorgen) je werk altijd heel goed.

10: Heb jij vaak je kleine zusje   (verzorgen)?gebeurd verteld verzorgt beloofd belooft verzorgd vertelt aanvaard aanvaardt gebeurt


vorige oefening:
pv of vd slepen 1
volgende oefening:
pv of vd slepen 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.