jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 2

Score

0%


Vul de juiste vorm van 'zijn' in. Zet de werkwoorden in de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, de persoonsvorm in de verleden tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

1: Ik (zijn, tt) juf.

2: Hij (zijn,tt) orthodontist.

3: Ivo (zijn,tt) een geweldige designer.

4: Niels en Hans (zijn,tt) computerprogrammeur.

5: Bram en Brigitte (zijn,tt) docenten.

6: Ik (zijn, vt) turnster.

7: Hij (zijn, vt) manager.

8: Melanie en Monica (zijn, vt) brugklassers.

9: Jaap Stam is een beroemde voetballer (zijn).

10: Saskia en Bram (zijn, tt) vroeger ook leerlingen van deze school (zijn).

vorige oefening:
pv of voltooid deelwoord 1
volgende oefening:
pv of voltooid deelwoord 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.