jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 2

Deze opdracht gaat over het werkwoord zijn. Lees eerst de uitleg over de tegenwoordige tijd, de uitleg over de verleden tijd of lees de uitleg over het voltooid deelwoord

Zet het werkwoorden zijn in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam