jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 2

Score

0%


Vul de juiste vorm van 'worden' in. Zet de werkwoorden in de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, de persoonsvorm in de verleden tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

1: Ik (zijn, tt) juf.

2: Hij (zijn,tt) orthodontist.

3: Ivo (zijn,tt) een geweldige designer.

4: Niels en Hans (zijn,tt) computerprogrammeur.

5: Bram en Brigitte (zijn,tt) docenten.

6: Ik (zijn, vt) turnster.

7: Hij (zijn, vt) manager.

8: Melanie en Monica (zijn, vt) brugklassers.

9: Jaap Stam is een beroemde voetballer (zijn).

10: Saskia en Bram (zijn, tt) vroeger ook leerlingen van deze school (zijn).

vorige oefening:
pv of voltooid deelwoord 1
volgende oefening:
pv of voltooid deelwoord 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.