jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 1

Score

0%


Vul de juiste vorm van 'worden' in. Zet de werkwoorden in de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, de persoonsvorm in de verleden tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

1: Ik (worden, tt) juf.

2: Hij (worden, tt) agent.

3: Emin (worden, tt) een geweldige advocaat.

4: Hans en Rob (worden, tt) computerprogrammeur.

5: Jasmijn en Nadine (worden, tt) docent.

6: Ik (worden, vt) juf.

7: Hij (worden, vt) docent.

8: Dirk en Stefan (worden, vt) beroemde voetballers.

9: Francine is illustrator (worden).

10: Josje en Liza zijn docent (worden).

volgende oefening:
pv of voltooid deelwoord 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.