jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 1

Score

0%


Vul de juiste vorm van 'worden' in. Zet de werkwoorden in de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, de persoonsvorm in de verleden tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

1: Ik (worden, tt) juf.

2: Hij (worden, tt) agent.

3: Emin (worden, tt) een geweldige advocaat.

4: Hans en Rob (worden, tt) computerprogrammeur.

5: Jasmijn en Nadine (worden, tt) docent.

6: Ik (worden, vt) juf.

7: Hij (worden, vt) docent.

8: Dirk en Stefan (worden, vt) beroemde voetballers.

9: Francine is illustrator (worden).

10: Josje en Liza zijn docent (worden).

volgende oefening:
pv of voltooid deelwoord 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.