jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: E- enkelvoud 1

Score

0%


Geef hier de hij/zij-vorm van de volgende werkwoorden uit het Engels. Zet de woorden in de tegenwoordige tijd!

1: bloggen – hij

2: flippen – hij

3: flirten – hij

4: hockey – hij

5: hiphoppen – hij

6: pimpen – hij

7: lunchen – hij

8: trainen – hij

9: zoomen – hij

10: turnen – hij

volgende oefening:
E- enkelvoud 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.