jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling


Welkom bij het onderdeel werkwoordspelling. Werkwoordspelling is bij de Nederlandse taal het belangrijkste onderdeel van spelling. In elke zin staat immers een werkwoord! Per onderdeel kun je de werkwoordsvormen goed leren schrijven en per soort oefening is de moeilijkheidsgraad opgebouwd. Eventueel kun je de uitleg lezen bij de verschillende onderdelen van de werkwoordspelling: persoonsvorm tegenwoordige tijd, persoonsvorm verleden tijd en natuurlijk het voltooid deelwoord. Ook het enkelvoud en meervoud kan apart worden geoefend. Als je alles snapt, kun je ook nog de spelling van werkwoorden uit de Engelse taal oefenen.Veel oefenplezier!


Groetjes van Juf MelisOnvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

onvoltooid deelwoord herkennen (zinnen)

onvoltooid deelwoord herkennen in zinnen 1 onvoltooid deelwoord herkennen in zinnen 2 onvoltooid deelwoord herkennen in zinnen 3 onvoltooid deelwoord herkennen in zinnen 4 onvoltooid deelwoord herkennen in zinnen 5 onvoltooid deelwoord herkennen in zinnen 6 onvoltooid deelwoord herkennen in zinnen 7 onvoltooid deelwoord herkennen in zinnen 8 onvoltooid deelwoord herkennen in zinnen 9 onvoltooid deelwoord herkennen in zinnen 10

onvoltooid deelwoord herkennen (woorden)

onvoltooid deelwoord herkennen 1 onvoltooid deelwoord herkennen 2 onvoltooid deelwoord herkennen 3 onvoltooid deelwoord herkennen 4 onvoltooid deelwoord herkennen 5 onvoltooid deelwoord herkennen 6 onvoltooid deelwoord herkennen 7 onvoltooid deelwoord herkennen 8 onvoltooid deelwoord herkennen 9 onvoltooid deelwoord herkennen 10
 

onvoltooid deelwoord (los)

onvoltooid deelwoord los 1 onvoltooid deelwoord los 2 onvoltooid deelwoord los 3 onvoltooid deelwoord los 4 onvoltooid deelwoord los 5 onvoltooid deelwoord los 6 onvoltooid deelwoord los 7 onvoltooid deelwoord los 8 onvoltooid deelwoord los 9 onvoltooid deelwoord los 10

onvoltooid deelwoord (zin)

onvoltooid deelwoord in zin 1 onvoltooid deelwoord in zin 2 onvoltooid deelwoord in zin 3 onvoltooid deelwoord in zin 4 onvoltooid deelwoord in zin 5 onvoltooid deelwoord in zin 6 onvoltooid deelwoord in zin 7 onvoltooid deelwoord in zin 8 onvoltooid deelwoord in zin 9 onvoltooid deelwoord in zin 10
 

Onregelmatige werkwoorden

onregelmatige werkwoorden verleden tijd - ik

sterke werkwoorden- ik 1 sterke werkwoorden- ik 2 sterke werkwoorden- ik 3 sterke werkwoorden- ik 4 sterke werkwoorden- ik 5 sterke werkwoorden- ik 6 sterke werkwoorden- ik 7 sterke werkwoorden- ik 8 sterke werkwoorden- ik 9 sterke werkwoorden- ik 10

onregelmatige werkwoorden verleden tijd - wij

sterke werkwoorden- wij 1 sterke werkwoorden- wij 2 sterke werkwoorden- wij 3 sterke werkwoorden- wij 4 sterke werkwoorden- wij 5 sterke werkwoorden- wij 6 sterke werkwoorden- wij 7 sterke werkwoorden- wij 8 sterke werkwoorden- wij 9 sterke werkwoorden- wij 10
 

onregelmatige werkwoorden voltooid deelwoord

sterke werkwoorden- vd 1 sterke werkwoorden- vd 2 sterke werkwoorden- vd 3 sterke werkwoorden- vd 4 sterke werkwoorden- vd 5 sterke werkwoorden- vd 6 sterke werkwoorden- vd 7 sterke werkwoorden- vd 8 sterke werkwoorden- vd 9 sterke werkwoorden- vd 10 Meer oefeningen...sterke werkwoorden- vd 11

 

 

onregelmatige werkwoorden verleden tijd - zinnen

sterke werkwoorden- vt 1 sterke werkwoorden- vt 2 sterke werkwoorden- vt 3 sterke werkwoorden- vt 4 sterke werkwoorden- vt 5 sterke werkwoorden- vt 6 sterke werkwoorden- vt 7 sterke werkwoorden- vt 8 sterke werkwoorden- vt 9 sterke werkwoorden- vt 10

onregelmatige werkwoorden voltooid deelwoord - zinnen

sterke werkwoorden- zinnen 1 sterke werkwoorden- zinnen 2 sterke werkwoorden- zinnen 3 sterke werkwoorden- zinnen 4 sterke werkwoorden- zinnen 5 sterke werkwoorden- zinnen 6 sterke werkwoorden- zinnen 7 sterke werkwoorden- zinnen 8 sterke werkwoorden- zinnen 9 sterke werkwoorden- zinnen 10 Meer oefeningen...sterke werkwoorden- zinnen 11
 

Wederkerende werkwoorden

wederkerende werkwoorden

wederkerende werkwoorden 1

wederkerende werkwoorden in zinnen

wederkerende ww in zinnen 1
 

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.