jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling

Welkom bij het onderdeel werkwoordspelling. Werkwoordspelling is bij de Nederlandse taal het belangrijkste onderdeel van spelling. In elke zin staat immers een werkwoord! Per onderdeel kun je de werkwoordsvormen goed leren schrijven en per soort oefening is de moeilijkheidsgraad opgebouwd. Eventueel kun je de uitleg lezen bij de verschillende onderdelen van de werkwoordspelling: persoonsvorm tegenwoordige tijd, persoonsvorm verleden tijd en natuurlijk het voltooid deelwoord

Oefen de werkwoordspelling en stop met het maken van dt-fouten.

Veel oefenplezier!

Groetjes van Juf Melis  •  Volgende oefening

  • oefening naam