jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: persoonsvorm TT ik 1

In deze oefening ga je oefenen met de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd. Je oefent hier met de ik-vorm in zinnen. Als deze oefening te makkelijk is, kun je ook direct moeilijkere werkwoordspellingoefeningen maken

Vul de juiste vorm in van het werkwoord in de tegenwoordige tijd.

1: Ik (gaan) naar de stad.

2: Ik (willen) graag een nieuwe fiets.

3: Ik (worden) morgen 15 jaar.

4: Ik (zijn) morgen dus jarig!

5: (Begrijpen) ik dat goed?

6: Ik (vinden) dat erg leuk om te doen.

7: (Lopen) ik morgen naar de stad?

8: (Spreken) ik je morgen?

9: Ik (vertellen) je geen geheimen.

10: (Hebben) ik een goed cijfer voor de test?

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam