jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

werkwoordspelling: persoonsvorm TT jij 1

Score

0%


Vul de juiste vorm in van de werkwoorden. Bij al deze zinnen gaat het om de jij-vorm.

1: Jij (lopen) naar de stad.

2: (lopen) jij naar de stad?

3: Jij (rennen) naar huis.

4: (rennen) jij naar huis?

5: Jij (worden) morgen 15 jaar.

6: (worden) jij morgen 15 jaar?

7: Jij (drinken) graag limonade.

8: (drinken) je ook graag thee?

9: (lezen) jij altijd de krant?

10: (lezen) je altijd de krant?

Uitleg over: pv tegenwoordige tijd
volgende oefening:
persoonsvorm TT jij 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.