jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: persoonsvorm TT ik 1

Score

0%


Vul de juiste vorm in van de werkwoorden. Bij al deze zinnen gaat het om de ik-vorm.

1: Ik (gaan) naar de stad.

2: Ik (willen) graag een nieuwe fiets.

3: Ik (worden) morgen 15 jaar.

4: Ik (zijn) morgen dus jarig!

5: (begrijpen) ik dat goed?

6: Ik (vinden) dat erg leuk om te doen.

7: (lopen) ik morgen naar de stad?

8: (spreken) ik je morgen?

9: Ik (vertellen) je geen geheimen.

10: (hebben) ik een goed cijfer voor de test?

Uitleg over: pv tegenwoordige tijd
volgende oefening:
persoonsvorm TT ik 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.