jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: gebiedende wijs 1

Score

0%


1: (komen) hier!

2: (wassen) je handen!

3: (luisteren) naar je moeder!

4: (worden) wakker!

5: (zitten) stil!

6: (kopen) nu!

7: (verwennen) jezelf!

8: (bekijken) het maar!

9: (gaan) liggen!

10: (sluiten) je mond!

volgende oefening:
gebiedende wijs 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.