jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: gebiedende wijs 1

Score

0%


1: (komen) hier!

2: (wassen) je handen!

3: (luisteren) naar je moeder!

4: (worden) wakker!

5: (zitten) stil!

6: (kopen) nu!

7: (verwennen) jezelf!

8: (bekijken) het maar!

9: (gaan) liggen!

10: (sluiten) je mond!

volgende oefening:
gebiedende wijs 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.