jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: werkwoordrij TT en verleden tijd 6

In deze werkwoordspellingoefening ga je de werkwoordsvormen invullen in het schema, zowel in de tegenwoordige tijd als in de verleden tijd. Is deze oefening te makkelijk voor je? Ga dan naar andere oefeningen over de werkwoordspelling.

Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam