jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: persoonsvorm TT ik 5

In deze oefening ga je oefenen met de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd. Je oefent hier met de ik-vorm in zinnen. Als deze oefening te makkelijk is, kun je ook direct moeilijkere werkwoordspellingoefeningen maken

Vul de juiste vorm in van het werkwoord in de tegenwoordige tijd.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam