jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: persoonsvorm TT hij zij het 5

In deze zinnen staat de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Lees eerst de uitleg over de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd of maak direct moeilijkere oefeningen over de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd

Zet de werkwoordsvorm in de tegenwoordige tijd. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam