jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

werkwoordspelling: persoonsvorm TT en VT 3

Er worden vaak fouten gemaakt in de werkwoordspelling, dus het is belangrijk om de werkwoordspelling te oefenen. In deze oefening ga je de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd (tt) en in de werkwoordspelling in de verleden tijd (vt) oefenen. 

Zet steeds het werkwoord in de juiste tijd.


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam