jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

werkwoordspelling: persoonsvorm TT hij zij het 2

Score

0%


1: Hij (kijken) iedere dag op zijn blog.

2: Hij (wieden) de tuin.

3: Het (hagelen) morgen in ieder geval.

4: (worden) hij iedere dag dikker?

5: (houden) hij veel van zijn vriendin?

6: Hij (maken) wel veel ruzie met haar.

7: In week 4 (zullen) hij op stage gaan.

8: In de toekomst (worden) hij veel vaker gevraagd voor dit werk.

9: Hij (branden) zijn vingers aan de oven.

10: Hij (verbeelden) zich nogal veel.

Uitleg over: pv tegenwoordige tijd
vorige oefening:
persoonsvorm TT hij zij het 1
volgende oefening:
persoonsvorm TT hij zij het 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.