jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

werkwoordspelling: gebiedende wijs 2

Score

0%


1: (stoppen)!

2: (eten) met je mond dicht!

3: (gaan) naar je kamer!

4: (zetten) je muziek zachter!

5: (gaan) weg!

6: (zitten)!

7: (geven) antwoord!

8: (geven) poot!

9: (doorlopen) !

10: (rennen) voor je leven!

vorige oefening:
gebiedende wijs 1
volgende oefening:
gebiedende wijs 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.