jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: woordsoortenmix VZ 1

In deze oefening van grammatica staan lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en voorzetsels. Alleen als je die woordsoorten kunt herkennen, kun je deze oefening maken. Je kunt ook eerst makkelijkere oefeningen van woordsoorten door elkaar maken.


Kies bij de gemarkeerde woorden de juiste woordsoort.

LW: lidwoord

ZNW: zelfstandig naamwoord

BNW: bijvoeglijk naamwoord

VZ: voorzetsel


1:
2:
3:
  • in
  • de
  • bank
4:
5:
  • bij
  • een
  • stoplicht
Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam