jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: woordsoortenmix BNW 1

Score

0%


Deze oefening beginnen we met titels van de bekende strip: Suske en Wiske.
Ga met je muis over de groene woorden en kies de juiste woordsoort uit het lijstje. In deze grammaticaoefening kun je kiezen uit lidwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord

1:
2:
3:
4:
5:
volgende oefening:
woordsoortenmix BNW 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.