jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: Onbepaald voornaamwoord 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Niemand wil nog pannenkoeken eten.

2: Kunt u mij iets vertellen?

3: Iedereen weet dat het een belangrijke dag is.

4: Iemand moet dat toch hebben gezien!

5: Hij had werkelijk alles gegeven in die laatste minuut.

6: Men vindt toch dat de trainer ontslagen moet worden.

7: Ik dacht dat ik wat hoorde.

8: Gelukkig was er niets aan de hand.

9: Ik heb je wat gegeven.

10: Ik doe alles om te zorgen dat ik op tijd ben.

Uitleg over: Onbepaald voornaamwoord (indefiniet pronomen)

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.