jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: Betrekkelijk voornaamwoord 10

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Ik vind de opdracht die we hebben gekregen niet moeilijk.

2: De avond die me het meest is bijgebleven was oudejaarsavond.

3: Ik heb een heel leuk cadeau gekocht dat ik morgen aan mijn moeder ga geven.

4: Het programma dat ik iedere maandagavond kijk, is heel erg grappig.

5: De schrijfster van het boek dat ik heb gelezen, heeft alles zelf meegemaakt.

6: De krant die ik iedere morgen lees, komt de laatste tijd wel erg laat.

7: De krantenbezorger die de krant bezorgt, verslaapt zich erg vaak.

8: Het prachtige boek dat ik gelezen heb, heet Alleen op de Wereld.

9: Het geleende boek dat ik nog terug moet geven, ligt al weken op de tafel.

10: De lastige test die ik gisteren gemaakt heb, is nog niet nagekeken.

Uitleg over: Betrekkelijk voornaamwoord (relatief pronomen)
vorige oefening:
Betrekkelijk voornaamwoord 9

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.