jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: Betrekkelijk voornaamwoord 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: de jongen die daar staat

2: het meisje dat hij leuk vindt

3: de leerlingen die naar de stad gaan

4: het verlegen meisje dat ik zag

5: de wedstrijd die ik gewonnen heb

6: de leraar die van lezen houdt

7: de leuke meid die jij gisteren hebt gezien

8: het nieuwe jurkje dat ik heb gekocht

9: de leuke foto die ik heb gemaakt

10: het prachtige verhaal dat Sinterklaas vertelde

Uitleg over: Betrekkelijk voornaamwoord (relatief pronomen)
volgende oefening:
Betrekkelijk voornaamwoord 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.