jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: woordsoortenmix VZ 10

In deze oefening van grammatica staan lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en voorzetsels. Alleen als je die woordsoorten kunt herkennen, kun je deze oefening maken. Je kunt ook eerst makkelijkere oefeningen van woordsoorten door elkaar maken.


Kies bij de gemarkeerde woorden de juiste woordsoort.

LW: lidwoord

ZNW: zelfstandig naamwoord

BNW: bijvoeglijk naamwoord

VZ: voorzetsel


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam