jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: woordsoortenmix KWW 1

In deze oefening van taalkundig ontleden (woordsoorten benoemen) kun je kiezen tussen het zelfstandig werkwoord en het koppelwerkwoord.

Het is belangrijk dat je zowel de regels van het zelfstandig werkwoord als de regels van het koppelwerkwoord goed kent om deze opdracht te kunnen maken. 

Ga met je muis over de groene woorden en kies tussen koppelwerkwoord en zelfstandig werkwoord. 1:
 • Ik
 • ben
 • een
 • pietje
 • precies.
2:
 • Vandaag
 • ga
 • ik
 • naar
 • de
 • stad.
3:
 • Heb
 • jij
 • je
 • broodtrommel
 • al?
4:
 • Waarom
 • zie
 • jij
 • met
 • dat
 • oog
 • niet
 • goed?
5:
 • Wie
 • houd
 • jij
 • voor
 • de
 • gek?
6:
 • Hij
 • lijkt
 • heel
 • aardig.
7:
 • Hij
 • heet
 • een
 • goede
 • docent.
8:
 • Later
 • word
 • ik
 • ook
 • juf.
9:
 • Wat
 • eet
 • jij
 • vandaag?
10:
 • Wil
 • jij
 • ook
 • een
 • boterham
 • met
 • smeerkaas?
Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

 • oefening naam