jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: woordsoortenmix ZWW en HWW 1

In deze oefening van taalkundig ontleden (woordsoorten benoemen) kun je kiezen uit het zelfstandig naamwoord en het hulpwerkwoord.

Lees de uitleg over het zelfstandig werkwoord en lees de uitleg over het hulpwerkwoord

Ga met je muis over de groene woorden en kies tussen zelfstandig werkwoord en hulpwerkwoord. 

1:
 • Issam
 • gaat
 • naar
 • de
 • stad.
2:
 • Juliette
 • wil
 • graag
 • een
 • nieuwe
 • fiets.
3:
 • Begrijp
 • ik
 • dat
 • goed?
4:
 • Loopt
 • Lloyd
 • morgen
 • naar
 • de
 • stad?
5:
 • Heeft
 • Coen
 • een
 • goed
 • cijfer
 • voor
 • de
 • test
 • gehaald
 • ?
Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

 • oefening naam