jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: Voorzetsels 3

Voorzetsels leren herkennen is een belangrijk onderdeel van het taalkundig ontleden. Een voorzetsel wordt ook wel prepositie genoemd. Lees de uitgebreide uitleg over voorzetsels. 

Als deze oefening te moeilijk is, kun je ook makkelijke oefeningen maken over voorzetsels, of je kunt opdrachten maken om voorzetsels snel te leren herkennen.

Klik op de voorzetsels, in elke zin staat één voorzetsel. 

1: Kom je om half drie?

2: Marja is er omstreeks de middag.

3: Ga jij morgen naar het schoolfeest?

4: Het schoolfeest vindt plaats achter het Stratemseind.

5: Ik ben er om 6 uur!

6: Morgen ga ik met jou een film kijken.

7: Ik struikelde over de drempel.

8: Wegens verbouwing zijn we gesloten.

9: Wij wandelden gisteren in het park.

10: Sinds gisteren heb ik een nieuwe baan.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam