jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: Voorzetsels 2

Voorzetsels leren herkennen is een belangrijk onderdeel van het taalkundig ontleden. Een voorzetsel wordt ook wel prepositie genoemd. Lees de uitgebreide uitleg over voorzetsels. 

Als deze oefening te moeilijk is, kun je ook makkelijke oefeningen maken over voorzetsels, of je kunt opdrachten maken om voorzetsels snel te leren herkennen.

Klik op de voorzetsels, in elke zin staat één voorzetsel. 

1: Onder dat doosje zit een briefje.

2: Op het briefje staat een boodschap.

3: Rafaƫl loop met mijn hond.

4: Ik ga morgen naar mijn oma.

5: Hij woont aan de haven.

6: De inbreker stond achter de deur.

7: Wegens omstandigheden zijn we gesloten.

8: Han loopt door het park.

9: Sinds het schoolfeest ben ik verliefd.

10: Vanwege de drukte kom ik eerder.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam