jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: Voorzetsels 1

Voorzetsels leren herkennen is een belangrijk onderdeel van het taalkundig ontleden. Een voorzetsel wordt ook wel prepositie genoemd. Lees de uitgebreide uitleg over voorzetsels. 

Als deze oefening te moeilijk is, kun je ook makkelijke oefeningen maken over voorzetsels, of je kunt opdrachten maken om voorzetsels snel te leren herkennen.

Klik op de voorzetsels, in elke zin staat één voorzetsel. 

1: In de kast staat de snoeppot.

2: Op het aanrecht ligt een theezakje.

3: De krant ligt naast de bank.

4: Onder de auto ligt een snoeppapiertje.

5: Ik zit met mijn hoofd tussen de deur.

6: Sinds afgelopen week maak ik mijn huiswerk.

7: Ik zie je om half negen!

8: Maak je huiswerk tijdens de les!

9: Ik denk alleen nog aan jou.

10: Het cadeau is voor Praveen.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam