jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: Zelfstandige werkwoorden 2

Score

0%


1: Wat wilde jij later gaan doen?

2: Heb jij dat nog gedaan?

3: Waar kan ik plakband vinden?

4: Had jij dat ook nog willen hebben?

5: Hoeveel geld heb je gekregen?

6: Waar had je dat willen kopen?

7: Met wie had je willen gaan?

8: Welk boek wilde jij kopen?

9: Waar heb jij de koekjes verstopt?

10: Wat gaan jullie doen met de kerstmarkt?

Uitleg over: Zelfstandige werkwoorden
vorige oefening:
Zelfstandige werkwoorden 1
volgende oefening:
Zelfstandige werkwoorden 3

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.