jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: Woordsoortenmix KWW 1

Score

0%


In de onderstaande zinnen zijn sommige werkwoorden gemarkeerd. Geef aan wat voor soort werkwoord het is. Je kunt kiezen uit zelfstandig werkwoord of koppelwerkwoorden1:
 • Ik
 • ben
 • een
 • pietje
 • precies.
2:
 • Vandaag
 • ga
 • ik
 • naar
 • de
 • stad.
3:
 • Heb
 • jij
 • je
 • broodtrommel
 • al?
4:
 • Waarom
 • zie
 • jij
 • met
 • dat
 • oog
 • niet
 • goed?
5:
 • Wie
 • houd
 • jij
 • voor
 • de
 • gek?
6:
 • Jij
 • lijkt
 • heel
 • veel
 • op
 • je
 • vader.
7:
 • Hoe
 • heet
 • jij?
8:
 • Later
 • word
 • ik
 • ook
 • juf.
9:
 • Wat
 • eet
 • jij
 • vandaag?
10:
 • Wil
 • jij
 • ook
 • een
 • boterham
 • met
 • smeerkaas?
volgende oefening:
Woordsoortenmix KWW 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.