jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: Wederkerig voornaamwoord 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Wij zijn aan elkaar voorgesteld.

2: We hebben mekaar al eens ontmoet.

3: Zij zien elkander morgen weer.

4: Ellys en Zoƫ kijken elkaar aan.

5: Piet en Gerrit hebben bij elkaar afgekeken.

6: Zij maakten vervelende opmerkingen naar mekaar.

7: Zij hebben elkaar eeuwige trouw beloofd.

8: Zij mogen niet meer met mekaar omgaan.

9: Dory en Joep groeten elkaar iedere dag in de supermarkt.

10: We geven elkaar nooit cadeaus voor verjaardagen.





Uitleg over: Wederkerig voornaamwoord (reciprook pronomen)

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.