jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: wederkerend voornaamwoord 2

Score

0%


Klik op de wederkerend voornaamwoorden, ze worden dan geel. Als je de hele zin goed hebt worden de woorden groen. Het oefenen van de wederkerende werkwoorden kan hier.

1: Jullie vervelen je toch ook niet vaak, of wel?

2: Jij verveelt je vaak op zondag, toch?

3: Wij verslikken ons nooit.

4: Hij verveelt zich nooit.

5: Maurice verslikt zich vaker in zijn lunch.

6: Wij vervelen ons best vaak.

7: Karel en Henk vervelen zich tijdens de natuurkundeles.

8: Ik verslik me in mijn boterham.

9: Jij verslikt je wel erg vaak in je boterham.

10: Ik verveel me te pletter tijdens de lessen Duits.

Uitleg over: Wederkerend voornaamwoord (reflexief pronomen)
vorige oefening:
Wederkerend voornaamwoord 1
volgende oefening:
wederkerend voornaamwoord 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu! Bestel nu een jaarabonnement op jufmelis.nl en krijg de rest van het schooljaar cadeau!

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.