jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Vragend voornaamwoord 2

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Wie gaat morgen onze konijnen eten geven?

2: Wat zijn de kosten van dit pakket?

3: Wie heeft het hoogste cijfer voor Nederlands?

4: Wie gaat als eerste zijn spreekbeurt houden?

5: Welke winkel heeft de mooiste kleren?

6: Wat voor test krijgen we morgen?

7: Weet jij wat de voordelen van leren op de computer zijn?

8: Wat ga jij doen om je cijfers op te halen?

9: Hoe weet ik welk busstation ik moet hebben?

10: Ik wil weten wie dat heeft gedaan!

Uitleg over: Vragend voornaamwoord (interrogatief pronomen)
vorige oefening:
Vragend voornaamwoord 1

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.