jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Vragend voornaamwoord 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Wie gaat er mee?

2: Wat ga jij doen?

3: Welke leerlingen gaan naar Parijs?

4: Welk boek vind jij leuk?

5: Wat voor kleren trek je morgen aan?

6: Wat voor jongen is dat?

7: Wie gaat dat betalen?

8: Wat voor antwoord had jij op vraag 3?

9: Welke jongen bedoel je?

10: Welk spel ga je doen?

Uitleg over: Vragend voornaamwoord (interrogatief pronomen)
volgende oefening:
Vragend voornaamwoord 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.