jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: persoonlijk voornaamwoord 10

Score

0%


Deze oefening over het persoonlijk voornaamwoord is extra moeilijk. Als je deze opdracht nog te moeilijk vindt, dan kun je eerst een makkelijkere opdracht over het persoonlijk voornaamwoord maken. Pas als je alles goed hebt, worden de woorden groen. Let op: je mag dus ook geen woorden te veel aanklikken.  

1: Haar haar is door haar gedaan.

2: Zijn broers zijn zijn beste vrienden, hoorde ik van hem.

3: Julie gaat in juli naar jullie.

4: Jullie vertelden dat jullie Julie in juli jarig is.

5: Ons mam vertelde me dat ze morgen een ons meer zou gaan halen bij ons slagertje.

6: Hetzelfde geldt voor als het regent: het is niet fijn.

7: Zij zei zeikerig dat ze moest gaan zeilen.

8: Hun hen in hun hok is toch niet van hen.

9: Ons mam houdt van ons en van ons hondje.

10: Ik wil me alvast verontschuldigen dat ik in mei naar m’n ma ga in plaats van naar mijn examens.

Uitleg over: Persoonlijk voornaamwoord (pronomen personale)
vorige oefening:
persoonlijk voornaamwoord 4

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.