jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Koppelwerkwoorden 1

Score

0%


Hieronder staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per zin alle woorden aan die een koppelwerkwoord zouden kunnen zijn. Let op: het rijtje wordt pas goed gerekend als je ze allemaal hebt gevonden!

Lees eventueel de uitleg van de koppelwerkwoorden.

1: zijn, gaan, lopen, wiebelen

2: worden, zien, kijken, ruiken

3: blijken, lijken, blijven, opeten

4: veranderen, ontleden, spellen, schijnen

5: onthouden, willen, denken, dunken

6: trouwen, voorkomen, vertrouwen, berouwen

7: bedenken, heten, vertrekken, kauwen

8: hebben, zijn, worden, willen

9: telefoneren, opnemen, kennen, lijken

10: zitten, staan, rennen, blijven

Uitleg over: Koppelwerkwoorden
volgende oefening:
Koppelwerkwoorden 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.