jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: Hulpwerkwoorden 2

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Ik ben gisteren gevallen.

2: Ik ben erg hard gevallen.

3: Ik was nog nooit eerder van het dak gevallen.

4: Het heeft erg veel pijn gedaan.

5: Gelukkig was er iemand uit de buurt gehaald.

6: Ik was namelijk graag geholpen door iemand.

7: En hij had namelijk graag dokter willen worden.

8: Hij wilde een pleister op de wond plakken.

9: Ik heb pleisters altijd vervelende dingen gevonden.

10: Dus ik heb hem daarvoor bedankt.

Uitleg over: Hulpwerkwoord (verbum auxiliare)
vorige oefening:
Hulpwerkwoorden 1
volgende oefening:
Hulpwerkwoorden 3

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.